THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ông Nguyễn Xuân Phúc
Ngày sinh: 20-7-1954
Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Thủ tướng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế

DANH SÁCH PHÓ THỦ TƯỚNG

Ông Trương Hoà Bình
Ngày sinh: 13-4-1955
Quê quán: Xã Long Đước Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII
- Phó Thủ tướng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Đại học Bách khoa, Đại học An ninh
Ông Vương Đình Huệ
Ngày sinh: 15-3-1957
Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
-Phó Thủ tướng Chính phủ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế
Ông Phạm Bình Minh
Ngày sinh: 26-3-1959
Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
- Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft (Mỹ)
Ông Vũ Đức Đam
Ngày sinh: 3-2-1963
Quê quán: Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII
- Phó Thủ tướng Chính phủ
Trình độ học vấn: Tiễn sĩ
Ông Trịnh Đình Dũng
Ngày sinh: 25-8-1956
Quê quán: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XII
- Phó thủ tướng Chính phủ
Trình độ học vấn: Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng

DANH SÁCH BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

Ông Ngô Xuân Lịch
Ngày sinh: 20-4-1954
Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn
Ông Lê Thành Long
Ngày sinh: 1963
Quê quán: Huyện Thọ Xương, tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ về luật quốc tế
Ông Tô Lâm
Ngày sinh: 10-7-1957
Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Bộ trưởng Bộ Công an
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ
Ông Lê Vĩnh Tân
Ngày sinh: 2-7-1958
Quê quán: Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Trình độ học vấn: Cử nhân chính trị, kỹ sư cơ khí nông nghiệp
Ông Mai Tiến Dũng
Ngày sinh:  8-1-1959
Quê quán: Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế
Ông Đỗ Văn Chiến
Ngày sinh: 10-11-1962
Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Dân tộc: Sán Dìu
Chức vụ:
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Trình độ học vấn: Kĩ sư nông nghiệp
Ông Đào Ngọc Dung
Ngày sinh: 6-6-1962
Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Ông Nguyễn Chí Dũng
Ngày sinh: 5-8-1960
Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế
Ông Đinh Tiến Dũng
Ngày sinh: 10-5-1961
Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Tài chính
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Ông Phùng Xuân Nhạ
Ngày sinh: 3-6-1963
Quê quán: Xã Hạ Cát, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Chức vụ:
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày sinh: 1-8-1959
Quê quán: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI
- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Y tế
Trình độ học vấn: Tiến sĩ y khoa
Ông Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày sinh: 27-3-1959
Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
Ông Chu Ngọc Anh
Ngày sinh: 17-6-1965
Quê quán: Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ
Trình độ học vấn: Tiến sĩ chất rắn
Ông Trương Minh Tuấn
Ngày sinh: 23-9-1960
Quê quán: TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
-Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Ông Cao Đức Phát
Ngày sinh: 25/05/1956
Quê quán: Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội Khoá XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trình độ học vấn: Tiến sỹ
Ông Trần Hồng Hà
Ngày sinh: 1963
Quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Ông Phạm Hồng Hà
Ngày sinh: 1958
Quê quán: xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế
Ông Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 1964
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII
- Bộ trưởng Bộ Công Thương
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế
Ông Trương Quang Nghĩa
Ngày sinh: 1958
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII
-Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Ông Lê Minh Hưng
Ngày sinh: 1970
Quê quán: Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
   
Ông Phan Văn Sáu
Ngày sinh: 9-10-1959
Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Tổng Thanh tra Chính phủ
Trình độ học vấn: Cử nhân