Cho nghỉ việc không đúng luật

Tin mới

01/01/2014 21:34

* Hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc. Hơn 1 tháng sau, công ty cho tôi nghỉ việc với lý do hết hạn HĐLĐ...

Nguyễn Thị Mỹ Châu (Công ty Thái Dương, quận 7, TP HCM)

- Ông Trần Văn Trân, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của chị Châu, chúng tôi đã xem xét và thấy việc công ty cho chị Châu nghỉ việc với lý do trên là không đúng quy định. Chúng tôi sẽ thu hồi quyết định, nhận chị Châu trở lại làm việc và ký HĐLĐ đúng quy định.