Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục

Thứ Sáu, 09:20  17/08/2007

Ngành (khối)

Điểm chuẩn

Quản lý giáo dục (A)

17,5

Quản lý giáo dục (C)

20

Quản lý giáo dục (D1)

15

Tin học ứng dụng

15

Tâm lý - Giáo dục học (C)

16

Tâm lý - Giáo dục học (D1)

15

* Mức điểm công bố dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm.

Xem điểm thi tại đây

NLĐO
Thích
[Quay lại]