3.000 hộ cung cấp sữa cho FrieslandCampina

Tin mới

27/11/2012 20:43

Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Hà Lan, ông Ben Knapen, đã đến thăm trang trại bò sữa kiểu mẫu và tìm hiểu chương trình phát triển ngành sữa của Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam.

Dự án xây dựng các vùng quy hoạch chăn nuôi bò sữa bền vững mà Công ty FrieslandCampina Việt Nam đang triển khai. Chương trình còn hợp tác với Bộ NN-PTNT, chính quyền các địa phương tại Việt Nam và các đơn vị chuyên về bò sữa của Hà Lan. Đây là một trong những chương trình đang được chính phủ Hà Lan xem xét tài trợ. 

Chương trình phát triển ngành sữa của FrieslandCampina đã thu hút hơn 3.000 hộ chăn nuôi tham gia, mỗi năm sản xuất khoảng 70 triệu lít sữa, chiếm 1/4 lượng sữa tươi sản xuất tại Việt Nam.

 

N.Hải