Hơn 1.640 tỉ đồng tạo việc làm và giảm nghèo

Tin mới

02/12/2012 23:08

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề trên địa bàn giai đoạn 2013- 2015, Hà Nội sẽ đầu tư gần 740 tỉ đồng để tập trung triển khai 6 dự án liên quan, trong đó có 197 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và gần 534 tỉ đồng ngân sách TP.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội, chương trình đã đưa ra mục tiêu cụ thể là hỗ trợ phát triển 19 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Trước mắt, chương trình tập trung hoàn thành 4 nghề nhằm góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào năm 2015. Đồng thời, chương trình cũng đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề thuộc các huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Quốc Oai.

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2015, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho các hộ vươn lên mức sống khá; phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 2% vào cuối năm 2015.

Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội cho biết chương trình này được thực hiện trong phạm vi toàn TP, ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các dự án chính như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng hơn 900 tỉ đồng.

T.Bình