65% người dân Pháp ủng hộ nước này can thiệp quân sự vào Mali, 34% phản đối

Tin mới

20/01/2013 10:25

M.Nhung