8 dân thường Palestine chết trong các vụ đấu súng lẻ tẻ ở Bờ Tây từ tháng 11-2012 đến nay

Tin mới

31/01/2013 02:31