Ả Rập Saudi: Giật điện trong đám cưới, 25 người chết, 30 người bị thương

Tin mới

31/10/2012 18:43

B.T.H