Ả Rập Saudi trục xuất 3 nhân viên Lãnh sự quán Syria ở Jeddah

Tin mới

26/10/2012 10:02

 

Phong Linh