ADB tài trợ Việt Nam 212 triệu USD cải thiện nguồn nước sạch

Tin mới

18/12/2012 16:17

T.Nguyên