Ai Cập: Hàng chục ngàn người tiếp tục biểu tình phản đối TT Mursi ngày 30-11

Tin mới

01/12/2012 02:30

M.Nhung