Ai Cập vừa tìm thấy mộ cổ của công chúa triều đại Pharaoh thứ V (2.500 năm trước CN)

Tin mới

04/11/2012 11:40

M.Nhung