An Giang: Doanh số bán hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trên 850 tỷ đồng