Avon cắt giảm 1.500 việc làm, rời khỏi thị trường Hàn Quốc và Việt Nam

Tin mới

12/12/2012 20:59

B.T.H