Bà Park Geun-hye trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc