Bạc Liêu: 2.500 thuyền viên chưa vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới

Tin mới

14/11/2012 18:03

 

T.Nguyên