Bangladesh: Sắp ký thỏa thuận quốc phòng và năng lượng hạt nhân 1,5 tỉ USD với Nga

Tin mới

14/01/2013 19:58

Lê Thoa