Báo Pháp: Khoảng 2/3 cử tri ủng hộ đảng UMP đồng tình ông N.Sarkozy tranh cử TT năm 2017

Tin mới

13/11/2012 05:27

M.Nhung