Bình Dương: Lễ chính rước cộ Bà (lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu) ngày 6-2, hàng chục ngàn khách dự

Tin mới

07/02/2012 01:00

M.Nhung