Bình Dương: Lễ chính rước cộ Bà (lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu) ngày 6-2, hàng chục ngàn khách dự

Thứ Ba, 01:00  07/02/2012

M.Nhung
Thích
[Quay lại]