Bồ Đào Nha: Hơn 100.000 người biểu tình chống "thắt lưng buộc bụng" ngày 15-9

Tin mới

16/09/2012 13:20

M.Nhung