Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng làm chủ tịch Hội đồng xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 2012

Tin mới

03/01/2013 02:00

M.Nhung