Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi sẵn sàng đối phó Triều Tiên ngày 1-10

Tin mới

02/10/2012 08:40

M.Nhung