Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Quốc vương Jordan thảo luận về Syria "thời hậu Assad" ngày 2-8

Tin mới

03/08/2012 08:15

M.Nhung