BV Đa khoa Thừa Thiên- Huế chỉ tuyển được khoảng 1/3 bác sĩ so với nhu cầu

Tin mới

10/09/2012 14:00

T.Tiên