Cả nước có gần 1 triệu người thất nghiệp tính đến 1-10, cao nhất là TPHCM với 3,9%

Tin mới

20/12/2012 09:20

M.Nhung