Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Bình Dương 495 dự án, tổng vốn 1,7 tỉ USD

Tin mới

12/10/2012 05:00