Campuchia: Khánh thành Nhà đa năng cho Việt kiều tại tỉnh Xiêm Riệp

Tin mới

04/10/2012 14:56

T.Nguyên