Chỉ có khoảng 12% trong tổng số 6,7 triệu người khuyết tật được học nghề

Tin mới

22/12/2012 19:42

T.Kim