Chỉ huy lực lượng quân cảnh Syria Abdelaziz Jassim al-Shalal chạy sang phe nối dậy

Tin mới

26/12/2012 17:30

B.T.H