Chiều 6-10, Bộ trưởng Cao Đức Phát đến Bình Định kiểm tra công tác phòng tránh bão số 7

Tin mới

06/10/2012 21:08

Anh Tú