Chính phủ Philippines ký hiệp định khung hòa bình với MILF ngày 15-10

Tin mới

15/10/2012 04:30

M.Nhung