Chính phủ vay 30 triệu USD của Ả-rập Xê-út để đầu tư 2 dự án giao thông ở Quảng Trị và Phú Yên

Tin mới

09/10/2012 21:40

 

T.Kim