CNN: Iran cung cấp tên lửa Fajr-5 cho Hamas thông qua lãnh thổ Sudan và Ai Cập

Tin mới

21/11/2012 18:01

B.T.H