Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) chấm dứt hoạt động tại Nga từ 1-10

Tin mới

19/09/2012 06:31

M.Nhung