Công nhân Việt Nam tự vận hành toàn bộ nhà máy đạm Ninh Bình

Tin mới

07/10/2012 11:00

M.Nhung