C.T.K.Đ (52 tuổi), bệnh nhân người lớn đầu tiên được ghép gan ở phía Nam hôm 12-10, tử vong

Tin mới

21/12/2012 15:15

 

 

Ng.Thạnh