Cuba: Từ tháng 12-2011 đến nay, cấp hơn 130.000 khoản tín dụng cho tư nhân

Tin mới

22/12/2012 14:57

T.Kim