Cuối tháng 2-2013 sẽ có kết quả khám nghiệm thi thể của ông Yasser Arafat

Tin mới

26/12/2012 19:20

B.T.H