Cựu bộ trưởng quốc phòng Israel Amnon Lipkin-Shahak qua đời ở tuổi 68

Tin mới

19/12/2012 17:27

B.T.H