Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ bị triệu tập thẩm vấn trong tuần này

Tin mới

06/11/2012 08:14

Phong Linh