Czech: Bộ trưởng Quốc phòng Karolina Peake mất chức chỉ sau 1 tuần được bổ nhiệm

Tin mới

21/12/2012 07:28

Phong Linh