Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất còn sót bom, mìn

Tin mới

13/12/2012 00:00

M.Nhung