Đà Nẵng: Đăng ký Guinness thế giới cho cầu Rồng là “Con Rồng thép lớn nhất”

Tin mới

06/11/2012 11:19

T.Tiên