Đà Nẵng giao KCN Liên Chiểu cho BQL các Khu công nghiệp và chế xuất TP quản lý

Tin mới

28/10/2012 12:20

M.Nhung