Đà Nẵng vừa đồng ý xóa quy hoạch sân golf 18 lỗ tại dự án Khu đô thị Đa Phước

Tin mới

21/10/2012 13:00

M.Nhung