Đắk Lắk: Toàn tỉnh có 24.746 ha cây trồng bị khô hạn, trong đó 6.201 ha mất trắng

Tin mới

01/08/2012 18:00

T.Tiên