Đắk Nông: Tồn đọng gần 6.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do người dân không đến nhận

Tin mới

31/10/2012 18:43

B.T.H