Đến chiều 1-10, gần 1.000 tàu cá đã vào trú tại cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa)

Tin mới

01/10/2012 20:22

 

T.Nguyên