Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Đà Nẵng họp góp ý về Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới

11/10/2012 15:25

Phong Linh