Doanh nghiệp Nhật Bản thiệt hại 10 tỉ yen do biểu tình ở Trung Quốc

Tin mới

13/11/2012 21:33

D.Quốc